• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube

SARS-CoV-2 Nuklein kislotasyny kesgitlemek toplumy (Multiplex PCR floresan gözleg usuly)

Kitiň beýany:

 

◮ Göni PCR:1 sagatda 96 nusgany tamamlan nuklein kislotasyny çykarmak toplumyna we ulgamyna zerurlyk ýok.

 

Equipment Enjamlaryň pes zerurlygy we ýokary çeýe ulanylyşy:Diňe Real-Time PCR ulgamy gerek.

 

LoD we ýokary duýgurlyk:Ectionüze çykaryş duýgurlygy iň pes derejä 500 nusga / ml hökmünde baryp biler.

deslapky güýç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maksatly ulanmak

Bu toplum, adam nazofargeal ýa-da orofargeal swab nusgalarynda SARS-CoV-2 nuklein kislotalaryny hil taýdan kesgitlemek üçin Real-RT RT PCR tehnologiýasyny (rRT-PCR) ulanýar.

Synag ýörelgesi

Bu desga we gözleg toplumlary SARS-CoV-2 (ORF1ab geni we N geni) konserwirlenen yzygiderliligini kesgitlemek üçin niýetlenendir.Kitapda nusga hiline baha bermek üçin ulanylýan Içerki gözegçilik bar.
Real-Time PCR tehnologiýasy, belli bir nyşany güýçlendirmek üçin polimeraza zynjyr reaksiýasyny (PCR) ulanýar
güýçlendirilen RNK-ny tapmak üçin yzygiderlilikler we ýörite synaglar.Synaglar bilen bellik edilýär
floresan habarçy we söndüriji boýaglar.

Çalt Jikme-jiklikler

Aýratynlyklary:48 Rxns / toplum, 96 Rxns / toplum

Ific Aýratynlygy:96,72%

Duýgurlyk:97,92%

Appl Ulanylýan nusga görnüşleri
Nasofargeal Swab ýa-da Oropharyngeal Swab
Ulanylýan gural
ABI7500, Bio-Rad CFX96, Roche LightCycler 480, SLAN-96S

 

Komponentler

No.ok.

Komponent

Mukdary

Esasy komponentler

48 Rxns

96 Rxns

1 Nuklein kislotasyny bölüp çykarýan serişde 1.4mL / turba 2 turba 5.3 ml / çüýşe 1 çüýşe Surfaktant
2 RNK goraýjy 27 μL / turba 1 turba 53 μL / turba 1 turba RNase inhibitory
3 SARS-CoV-2 reaksiýa çözgüdi 800 μL / turba 1 turba 1600 μL / turba 1 turba Primer, zond, reaksiýa buferi, dNTP
4 SARS-CoV-2 ferment garyndysy 80 μL / turba 1 turba 160 μL / turba 1 turba Gyzgyn başlangyç Taq fermenti, M-MLV fermenti
5 SARS-CoV-2 oňyn gözegçilik 100 μL / turba 1 turba 100 μL / turba 1 turba Maksat bölegi, RNK bolan rekombinant plazmid
6 SARS-CoV-2 otrisatel gözegçilik 1200 μL / turba 1 turba 1200 μL / turba 1 turba TE buferi

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Göni PCR
1 sagatda 96 nusgany tamamlan nuklein kislotasyny çykarmak toplumyna we ulgamyna zerurlyk ýok.
Pes enjamlara zerurlyk we ýokary çeýe ulanmak
Diňe Real-Time PCR ulgamy gerek.
LoD we ýokary duýgurlyk
Ectionüze çykaryş duýgurlygy iň pes derejä 500 nusga / ml hökmünde baryp biler.
güýçlendirme egrisi-RT-qPCR

Nähili ulanmak

Usul 1: Göni PCR usuly

2-nji usul: Wirus RNK izolýasiýasy + PCR

1-nji usul: Göni PCR usulyMysal üçin goýberiji agent  

 

Ectionüze çykarmak tertibi

Amal amallary

Amallar

Sowuk zynjyr daşamak we saklamak

Lightagtylykdan möhürlenendir we -20 ± 5 at derejesinde saklanýar;

saklamak
ammar2

Ýaramlylyk möhleti

1 ýyl

Sargyt maglumatlary

Maglumat sargyt etmek

Çalt operasiýa wideosy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň