• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
banner
 • RNAlater (RNK durnuklaşdyrmak üçin) RNAlater durnuklaşdyryş çözgüdi

  RNAlater (RNK durnuklaşdyrmak üçin) RNAlater durnuklaşdyryş çözgüdi

  Täze alnan haýwan nusga dokumalarynyň çalt kesgitlenmegi, RNase işjeňligini saklaýar, RNK-nyň zaýalanmagyndan goraýar.

  -Reagentler gönüden-göni ulanylýar, bir ädim bar we RNK derrew durnuklaşdyrylýar we goralýar.

   -Otag otagynyň temperaturasynda işlemek, amatly, howpsuz we zäherli däl.

   -Dokumalary saklamak üçin gury buz ýa-da pes temperaturaly sowadyjy kynçylyklaryndan dynmak.

   -Dokuma, RNK zaýalanmak howpy bolmazdan uzak wagtlap saklanyp bilner, ygtybarly gen aňlatma profil maglumatlaryny üpjün edip biler. 

  deslapky güýç