• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
banner
 • Ösümlik ýapragy Göni PCR Plus toplumy (Nusga alma gurallary bolmazdan) Ösümlik materiallaryndan göni PCR protokoly

  Ösümlik ýapragy Göni PCR Plus toplumy (Nusga alma gurallary bolmazdan) Ösümlik materiallaryndan göni PCR protokoly

  Polisakarid we polifenol ýaprak lizatyny PCR güýçlendirmek üçin şablon hökmünde gönüden-göni DNK çykarmazdan, çalt we ýokary duýgurlyk bilen ulanyň.

  Wagt talap edýän we gymmat DNK arassalamasy ýok (Wagt, zähmet we çykdajy tygşytlanýar!)

  Az material

  Pleönekeý - nusga PCR reaksiýasyna ýa-da kesilmezden ýa-da üwemezden reaksiýa sezewar edilip bilner

  2 X Mix - nusga ýükleme ýalňyşlyklaryny we reaksiýa ulgamynyň taýýarlanyş wagtyny azaltmak

  Çalt - şablon taýýarlamak 10 minutda, PCR reaksiýasy 50 minutda tamamlanyp bilner

  Throughokary geçiş - liz reaksiýasy 96 guýy PCR plastinkasynda tamamlanyp bilner

  deslapky güýç

   

   

   

 • Ösümlik ýapragy Direct PCR plus kit-UNG (Nusga alma gurallary bolmazdan) Protokol Ösümlik materiallaryndan göni PCR

  Ösümlik ýapragy Direct PCR plus kit-UNG (Nusga alma gurallary bolmazdan) Protokol Ösümlik materiallaryndan göni PCR

  Polisakarid we polifenol ýaprak lizatyny PCR güýçlendirmek üçin şablon hökmünde gönüden-göni DNK çykarmazdan, çalt we ýokary duýgurlyk bilen ulanyň.Galp pozitiwleriň öňüni almak üçin UNG hapalanmaga garşy ulgam goşuldy.

  Wagt talap edýän we gymmat DNK arassalamasy ýok (Wagt, zähmet we çykdajy tygşytlanýar!)

  Az material

  Pleönekeý - nusga PCR reaksiýasyna ýa-da kesilmezden ýa-da üwemezden reaksiýa sezewar edilip bilner

  2 X Mix - nusga ýükleme ýalňyşlyklaryny we reaksiýa ulgamynyň taýýarlanyş wagtyny azaltmak

  Çalt - şablon taýýarlamak 10 minutda, PCR reaksiýasy 50 minutda tamamlanyp bilner

  Throughokary geçiş - liz reaksiýasy 96 guýy PCR plastinkasynda tamamlanyp bilner

  deslapky güýç

 • Ösümlik ýapragy Göni PCR toplum-UNG (Nusga alma gurallary bolmazdan) Protokol Ösümlik materiallaryndan göni PCR

  Ösümlik ýapragy Göni PCR toplum-UNG (Nusga alma gurallary bolmazdan) Protokol Ösümlik materiallaryndan göni PCR

  DNK-ny aýratyn çykarmazdan, çalt we ýokary duýgurlyk bilen PCR güýçlendirmek üçin ýaprak ýa-da ýaprak lizatyny gönüden-göni ulanyň.Galp pozitiwleriň öňüni almak üçin UNG hapalanmaga garşy ulgam goşuldy.

  Wagt talap edýän we gymmat DNK arassalamasy ýok (Wagt, zähmet we çykdajy tygşytlanýar!)

  Az material

  Pleönekeý - nusga PCR reaksiýasyna ýa-da kesilmezden ýa-da üwemezden reaksiýa sezewar edilip bilner

  2 X Mix - nusga ýükleme ýalňyşlyklaryny we reaksiýa ulgamynyň taýýarlanyş wagtyny azaltmak

  Çalt - şablon taýýarlamak 10 minutda, PCR reaksiýasy 50 minutda tamamlanyp bilner

  Throughokary geçiş - liz reaksiýasy 96 guýy PCR plastinkasynda tamamlanyp bilner

  deslapky güýç

 • Ösümlik ýapragy Göni PCR toplumy (Nusga alma gurallary bolmazdan) Ösümlik materiallaryndan göni PCR protokoly

  Ösümlik ýapragy Göni PCR toplumy (Nusga alma gurallary bolmazdan) Ösümlik materiallaryndan göni PCR protokoly

  DNK-ny aýratyn çykarmazdan, çalt we ýokary duýgurlyk bilen PCR güýçlendirmek üçin ýaprak ýa-da ýaprak lizatyny gönüden-göni ulanyň.

  Wagt talap edýän we gymmat DNK arassalamasy ýok (Wagt, zähmet we çykdajy tygşytlanýar!)

  Az material

  Pleönekeý - nusga PCR reaksiýasyna ýa-da kesilmezden ýa-da üwemezden reaksiýa sezewar edilip bilner

  2 X Mix - nusga ýükleme ýalňyşlyklaryny we reaksiýa ulgamynyň taýýarlanyş wagtyny azaltmak

  Çalt - şablon taýýarlamak 10 minutda, PCR reaksiýasy 50 minutda tamamlanyp bilner

  Throughokary geçiş - liz reaksiýasy 96 guýy PCR plastinkasynda tamamlanyp bilner

  deslapky güýç