• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
banner

Biziň paýlaýjylarymyz boluň

“Foregene Co., Ltd.” ýöriteleşdirilenmolekulýar biologiýa laboratoriýasyweIVD toplumlarygözleg we önümçilik, önümçilik we marketing bilen birleşdirilen önümçilik we hyzmatlar.Foregene dünýäde öňdebaryjydyrGöni PCR platformasy,goşa sütünli RNA izolýasiýa platformasywe diňe DNK-da Silika Membrana platformasy.Esasy önümlere DNK / RNA izolýasiýa toplumlary, PCR we göni PCR reagentleri, genotip toplumlary, dürli IVD toplumlary (COVID-19 nuklein kislotasy rRT-PCR, antigen, antikorlary kesgitlemek toplumy, 15 dem alyş ulgamy patogen bakteriýalary kesgitlemek toplumy) we ş.m. girýär.Ulanylýan tehnologiýa we önüm öndürijilik görkezijileri, hassahanalarda, synag we gözleg edaralarynda, uniwersitet laboratoriýalarynda, lukmançylyk barlaghanalarynda we ş.m. giňden ulanylýan dünýä derejesini öňde barýar.

Foregene gözleg we önümçilikde, bazary ösdürmekde we ýerli hyzmatlarda ökde.“Foregene” esbaplaryny we önümlerini paýlamak isleseňiz, aşakdaky formany dolduryň:

Size doly goldaw bereris.