• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
banner
 • PCR Gahrymany (Boýag bilen)

  PCR Gahrymany (Boýag bilen)

  Has ýokary wepalylyk: adaty Taq fermentinden 6 esse;

  Güýçlendirmek tizligi

  Has köp şablon uýgunlaşma

  Has ýokary güýçlendiriş netijeliligi

  Daşky gurşawa çydamlylyk has güýçlidir: bir hepdäniň dowamynda 37 ° C-de 90% -den gowrak işjeňligi saklaýar;

  Onda 5 '→ 3' DNK polimeraza işjeňligi we 3 '→ 5' ekzonukleý işjeňligi bolmazdan 5 '→ 3' ekzonukleý işjeňligi bar.

  deslapky güýç