• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
CACLP2022 FOREGENE
Merkezden gaçyryş serişdeleri
haýwanlaryň jemi RNK izolýasiýa toplumy - banner
Öýjük göni RT-qPCR toplumy --- banner
“Foregene rna” izolýasiýa toplumynyň mahabat banneri

Aýratyn önümler

biz hakda
Foregene zawody

Foregene Co., Ltd., gözleg we önümçilik, marketing we integrasiýa bilen birleşdirilen IVD toplumlary we R&D reagentleri önümçilik we hyzmatlar boýunça ýöriteleşendir.“Foregene” dünýäde öňdebaryjy “Direct PCR” platformasyna eýedir.Esasy önümlere dürli IVD toplumlary (Covid-19 nuklein kislotasy rRT-PCR, antigen, antikorlary anyklaýyş toplumy, 15 dem alyş ulgamynyň patogen bakteriýalaryny anyklaýyş toplumy), nuklein kislotasyny arassalaýjy reagentler, PCR we göni PCR reagentleri, genotip toplumlary we ş.m. girýär. we ulanylýan önüm öndürijilik görkezijileri, hassahanalarda, edaralarda, lukmançylyk barlaghanalarynda we ş.m. giňden ulanylýan dünýä derejesinde öňdebaryjydyr.

has giňişleýin gör

Hyzmatdaşlarymyz

  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz
  • hyzmatdaşymyz