• facebook
  • Baglanyşyk
  • youtube
banner

Foregene hakda

“Foregene” kompaniýasyna syn

“Foregene Co., Ltd.” ýöriteleşdirilenmolekulýar biologiýa laboratoriýasyweIVD toplumlarygözleg we önümçilik, önümçilik we marketing bilen birleşdirilen önümçilik we hyzmatlar.Foregene dünýäde öňdebaryjydyrGöni PCR platformasy,goşa sütünli RNA izolýasiýa platformasywe diňe DNK-da Silika Membrana platformasy.Esasy önümlere DNK / RNA izolýasiýa toplumlary, PCR we göni PCR reagentleri, genotip toplumlary, dürli IVD toplumlary (COVID-19 nuklein kislotasy rRT-PCR, antigen, antikorlary kesgitlemek toplumy, 15 dem alyş ulgamy patogen bakteriýalary kesgitlemek toplumy) we ş.m. girýär.Ulanylýan tehnologiýa we önüm öndürijilik görkezijileri, hassahanalarda, synag we gözleg edaralarynda, uniwersitet laboratoriýalarynda, lukmançylyk barlaghanalarynda we ş.m. giňden ulanylýan dünýä derejesini öňde barýar.

2.R & D güýji2
Foregene1
Foregene2
Gözleg we gözleg işlerine ünsi jemledi
+
ARYLLAR
SCI neşir edildi
+
Iň ýokary IF
+

“Foregene” kompaniýasynyň giriş wideosy

GMP ussahanasy

Gözleg we gözleg güýji

Foregene Co., Ltd. 2011-nji ýylyň aprelinde aleale uniwersitetinde okamakdan gaýdyp gelen meşhur alymlar, meşhur oýlap tapyjylar we ýokary derejeli hünärmenler tarapyndan esaslandyryldy.“Foregene” -niň gözleg we barlag topary 40 adamdan (esasanam phD we master) ybarat, 2500 giňişleýin binasy, 600 ㎡ P2 barlaghanasy we 1200㎡ GMP önümçilik desgasy bar.

Göni PCR tehnologiýasy bilen, kyn nuklein kislotasyny arassalamagyň zerurlygy ýok, nusga gönüden-göni ulgama, soňra bolsa maşyna goşulýar. Indi Foregene-iň ähli görkezijileriGöni PCRtehnologiýa kliniki diagnozyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

“Foregene” kompaniýasynyň taryhy

Şahadatnama

61bf7beb

ISO13485

61bf7beb

- Oýlap tapyş patenti

61bf7beb

-ISO9001: 2015

Hyzmatdaşlarymyz

sichuan-un1
nongye-un
zs-un
siçuan-un
fd-un
hzkj-un
xbnongye-un
xhmed-un

Müşderi synlary

Bu önümi köp wagt bäri olardan satyn alýaryn we hyzmatdaşlygyň şu wagta çenli hiç hili uly problemasy ýokdy.Bu, ýokary derejede maslahat berýän ygtybarly üpjün ediji. RNK çykarmak toplumlary Qiagen ýaly gowy.

—— Bundit K.

Satuw topary gaty ökde, harytlar wagtynda gelýär, gaty ygtybarly öndüriji.Swablar we toplumlar biziň bazarymyzda gowy satylýar.

—— Deýwid Mupenzi

Ajaýyp topar, Sars-Cov-2 Detection toplumlary bize Covid-19 synagy, aňsat ulanylmagy we ýokary duýgurlygy üçin ýakymly.

—— Eliseo Herrera

Ajaýyp önüm, hemişe olar bilen işleşer.Covid-19 pcr synagyny tapmak üçin ulanyljak ajaýyp topar, Covid-19 tapmak üçin tenderde ýeňiş gazanmaga kömek edýär

—— Tompson

Gowy ýagdaýda kabul edildiÖrän kanagatly!PCR garyndysy buz paketlerinde gowy gaplanýar, FOREGENE maslahat berýärin

—— Alberto Licata

Önüm gowşurylanda ajaýyp gaplandy we ulanylanda garaşylýan synag netijelerini berdi.

—— Jeýms Watts

Hakykatdanam, üpjün edijiniň meniň meselä çalt jogap berenine, meseläni netijeli çözendigine ýokary baha berýärin.Nuklein kislotasyny arassalamak bilen baglanyşykly bir hünärmen gerek bolsa, FOREGENE maslahat berýärin

—— Nikolaý Swiridow

Gaty maslahat berilýär.gaty peýdaly.gaty çalt eltip bermek.Hiliniň satyjy ýaly gowy boljakdygyna ynanýaryn, SF PCR maşynyny satyn alýarys, gaty gowy.

—— Erdene Çimeg

Bizi nireden tapmaly?